Phone Number for free consultation +359876059006

Откриват се мерки по програма
Published on 24.02.2015

Откриват се мерки по програма

На края на месец март се очаква стартиране по 2 основни мерки за агросектора- 

мярка 6.1 и мярка 4.1- съответно бившите "Млад фермер" и "Модернизация на земеделските стопанства".

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившата мярка за модернизация 121) :

Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "плодове и зеленчуци", производство на "етерично- маслени и медицински култури" и производство на "технически култури", то условието за доказване на доход от земеделска дейност отпада.Стандартния производствен обем на стопанството (СПО) трябва да бъде минимум 8000 евро.

Финансова подкрепа: 50% до 70% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими разходи ще бъдат инвестиции нужна за стопанството техника и машини, разширяване на стопанството, консултантски разходи, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство и други.

Бюджет : 150млн. евро.

Старт на мярката: Края на месец март.


  • Споделете статията във

Send request about this news