Phone Number for free consultation +359876059006

FAQ
Published on 01.03.2015

FAQ

Един проект има няколко стъпки до успешното кандидатстване  и одобрение.

Какво става след това ?

След одобрението на дадения проект се сключва договор с управляващи орган за финансирането на проектното предложение. Това гарантира, че след правилното изразходване на средства ще ви бъдат възстановени разходите за които сте кандидатствали. При повечето проекти, помощта за която се кандидатства започва от 50%, а за някой достига до 100%.


  • Споделете статията във

Send request about this text