Phone Number for free consultation +359876059006

Search for "6.1"

Откриват се мерки по програма Откриват се мерки по програма
24.02.2015

На края на месец март се очаква стартиране по 2 основни мерки за агросектора- мярка 6.1 и мярка 4.1- съответно бившите "Млад фермер" и "Модернизация на земеделските стопанства".Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившата мярка за модернизация 121) :Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "пл...

More

Мярка 6.1 Мярка 6.1
24.02.2015

Бенефициенти: Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е между 8000 и 16000 стандартен производствен обем. Възраст - до 39 навършени години. Към момента на подаване на проектното предложение да не са изминали 18 месеца от стартирането на земеделска дейност.Финансова подкрепа: Фиксирано плащане от  25 000 евро на кандидат, които се изплащат на 2 транша.Допустими разходи: За...

More

Що е то de minimis ? Какво трябва да знаем за режима Що е то de minimis ? Какво трябва да знаем за режима "минимална помощ"?
09.03.2015

Що е то de minimis ? Какво трябва да знаем за режима "минимална помощ"?

More

СПО СПО
13.03.2015
06.04.2015
20.04.2015
23.04.2015
05.05.2015
12.05.2015
13.05.2015

Categories