Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер
Публикувано на 29.07.2015

Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер

Мярка 6.1(млад фермер) - На 24 юли 2015 г. изтече срокът за подаване на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.


В рамките на обявения прием по подмярката бяха подадени 2621 бр. заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия над 65,5 милиона евро. Най-много млади стопани са подали заявления в областите Благоевград (343 броя) и Пловдив (248 броя), а най-малко кандидати има в областите София-град (13 броя) и Смолян (22 броя).


Сумата на субсидията за подадените към момента проекти надвишава значително бюджета от 35 милиона евро, предвиден по настоящия прием за млади земеделски стопани. Това предполага преминаване към процедура по ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите. Така с предимство ще се финансират тези, които са събрали най-голям брой точки.


Припомняне, че първият прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. стартира на 29.06.2015 г. със Заповед № РД 09-434 от 15.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.


Източник - ДФЗ


Лично ние- очакваме проекти с малко над 35-36 точки да бъдат финансирани. За щастие - прогнозите за 4 хиляди кандидата не се сбъднаха, изглежда много хора не успяха да съберат достатъчно СПО. Имайте предвид, че другата година ще бъде отворена отново мярка 6.1, като приемът през 2016 ще бъде последният за програма млад фермер. Бюджетът, към момента, остава отново 35млн. евро.


Бъдете здрави!Как да наемем служители БЕЗПЛАТНО ?


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина