Телефон за безплатна консултация 0876059006

Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Публикувано на 26.02.2015

Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Една от най-желаните и подходящи за бизнеса програми. Подпомага земеделски и неземеделски дейности в селските райони. Подпомагани проекти са свързани с развитие на земеделски стопанства, предприятия в производствения сектор, туризмът, услугите, стартиране на самостоятелен бизнес и други.
http://prsr.government.bg/

Свързани публикации:

  • Споделете статията във
Новини и публикации Вижте всички
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

26.02.2015

Една от най-желаните и подходящи за бизнеса програми. Подпомага земеделски и неземеделски дейности в селските райони. Подпомагани проекти са свързани...

Прочети >
 Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми

Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми

28.02.2015

Фонд "Условия на труд"  с цел- финансиране на дейности за подобряването на условията на труд, по установена програма от Националния съвет по условията...

Прочети >
Как и кога се финансира един европейски проект ?

Как и кога се финансира един европейски проект ?

01.03.2015

Един проект има няколко стъпки до успешното кандидатстване  и одобрение.Един успешен проект се постига чрез съвместната работа на консултанта с бенефи...

Прочети >
Започна приемът на заявления за директни плащания

Започна приемът на заявления за директни плащания

05.03.2015

Кампанията за прием на заявления по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г. започна днес. Земеделските стопани могат да подават зая...

Прочети >
Мерки за подпомагане Вижте всички
Оперативна програма

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност"

26.02.2015

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност" е основа за бизнеса в национален план. Заложени в нея са три основни типа растеж според "Европа 2...

Прочети >
Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?

25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприят...

Прочети >
Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !

12.12.2015

Здравейте, читатели !Както писахме преди седмица, днес са публикувани насоки към програма "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е микс от две с...

Прочети >
Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  и мярка 6.1 Млад фермер

Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.1 Млад фермер

28.12.2015

Здравейте! Мина доста време от подаването на проектни предложение по мярка 6.1 и по мярка 4.1 - едни от най-привлекателните за селските стопанства. По...

Прочети >
Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти

13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездн...

Прочети >