Телефон за безплатна консултация 0876059006

Услуги

Наблюдение за допустимост по програми

Наблюдения свързани с интересите на кандидата. Проверка на административното съответствие, моментното състояние на кандидата, проверка на счетоводни документи и други.

Консултиране, генериране на проектни идеи

Предлагане на най-подходящи програми за финансиране, спрямо изискванията на бъдещия бенефициент. Подаване на предложения за финансиране от европейските фондове, националния бюджет и други международни финансиращи програми.

Изготвяне на проектни предложения

Подговяне на цялостна документация до готов за финансиране проект. Изготвяне на съпътстваща документация. Ще разработим логическата рамка на проекта - формиране на общата и специфичните цели, залагане на устойчиви резултати. Изготвяне на маркетингови стратегии.

Проследяване на подадени проекти

След входирането на проектното предложение - осъществяване на информационен обмен със управляващите съответната програма органи. Изготвяне на допълнителни документи и справки, нужни за одобрението на проектното предложение. Уведомяване на бъдещия бенефициент за развитие на проекта.

Следпроектно обслужване

Една от най-важните части на проекта. Реализирането на проекта под експертен надзор, помага за успешното му изпълнение. Нашата цел е всеки проект да не търпи финансови корекции, поради неправилно изпълнение.

Енергиен одит

Съдействане за извършването на енергиен одит, който е задължителен за участие по схема "Енергийна и ресурсна ефективност". Работим с хора, които притежават сериозен опит и могат бързо и на достъпна цена да изпълнят задание.

Сертифициране по ISO / стандарти

Изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление съгласно стандарти: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, IFS, HACCP, ISO 50001, ISO/IEC 27001 и други международно признати стандарти.

Изработване на инвестиционни проекти по всички нужни части и вертикална планировка.

Изработване на устройствени планове, консултации в областта на строителството, проектиране на строителството. Процедура за промяна на предназначението на имотиНие гарантираме отлична успеваемост на нашите проекти