Телефон за безплатна консултация 0876059006

Предстои откриване по мярка 6.1 (Мярка 112- Млад фермер)
Публикувано на 24.02.2015

Предстои откриване по мярка 6.1 (Мярка 112- Млад фермер)

Бенефициенти: Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е между 8000 и 16000 стандартен производствен обем. Възраст - до 39 навършени години. Към момента на подаване на проектното предложение да не са изминали 18 месеца от стартирането на земеделска дейност.

Финансова подкрепа: Фиксирано плащане от  25 000 евро на кандидат, които се изплащат на 2 транша.

12 500 евро веднага след одобрението на проекта и 12 500 след постигане на заложените в проекта резултати.

Допустими разходи: Закупуване на ДМА, закупуване на животни,земя, модернизиране на стопанството. 

Бюджет: 35 млн. евро./ 1400 проекта.

Старт на мярката: Края на месец април/ началото на месец май



[category=8]


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина