Телефон за безплатна консултация 0876059006

Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители
Публикувано на 22.06.2015

Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители

 Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.

Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща:

Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица.

И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.


Информация за отпускане на стипендии „Готови за успех” :


Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) от 2006 г.


Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. Традиционно домакин на церемонията по връчването на стипендиите е Софийският университет „Св. Климент Охридски".


Стипендиите са в размер на 2 000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и са осигурени за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли включително. Изплащат се на всеки два месеца по банков път.


I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. За учениците

• Да се обучават в текущата учебна година в 12 клас

• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2015-2016 г.

• Да са сираци или полусираци

• Да имат успех от завършен 11 клас не по-нисък от отличен 5,50;


2. За студенти в І курс

• Да са сираци или полусираци

• Да нямат навършени 26 години

• Да бъдат студенти в първи курс през учебната 2015-2016 г;

• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015-2016 г. в държавно висше учебно заведение

• Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити или матура (когато тя е основание за прием) не по нисък от Много добър - 5,00;


3. За студенти след І курс

• Да са сираци или полусираци

• Да нямат навършени 26 години

• Да бъдат студенти в бакалавърска или магистърска степен през учебната 2015 - 2016 г.

• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015 - 2016 г., което да е упоменато в Уверението от учебното заведение

• Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.


Срок и начин за подаване на документите:

Срок за подаване на документите: до 6 октомври 2015 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 30 октомври 2015 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.Източник: Фондация "Помощ за благотворителността в България" . За повече информация - може да посетите страницата на фондацията - http://www.bcaf.bg/bg/ - има добре обяснена процедура по кандидатстване  или да се обърнете към нас.


Екипът на ЕУПРО БГ ЕООД, ще помогне на всички, които се обръщат към нас за съдействие по процедурата( помощ при попълване на документация, съвети и т.н.) - безвъзмездно.

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина