Телефон за безплатна консултация 0876059006

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
Публикувано на 25.11.2015

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?

Здравейте! 

С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.

Моля, обърнете внимание на следната схема: 


                           


Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр. 59 от 2006 г.) (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

 

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.


 

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

 

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.


 

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

 

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст