Телефон за безплатна консултация 0876059006

Що е то de minimis ? Какво трябва да знаем за режима "минимална помощ"?
Публикувано на 09.03.2015

Що е то de minimis ?  Какво трябва да знаем за режима

"Минимална помощ" или de minimis, представлява финансова  помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер.

До какъв размер може да бъде de minimis?

Съгласно регламентите на Комисията, размерът на получените помощи ( схеми с режим de minimis) НЕ МОГАТ ДА ПРЕВИШАВАТ левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 бюджетни години (текуща бюджетна и предходни две).

Какво означава това че не мога да получа повече от 200 000 евро за 3 години? Някой взимат много повече?!

Помощта де минимис се отнася само до проекти, които прилагат схемата. Казано по разбираемо - има два типа проекти- едните са по de minimis, другите не са. Ако проектът ви е по de minimis, не можете да получите повече от 200 000 евро ОБЩО или еднократно за период от 3 години. 

Пример: 

Днес кандидатствате по проект, прилагащ де минимис за 100 000 евро----> печелите го и го изпълнявате----> другата година отново кандидатствате по проект, прилагащ де минимис на стойност 100 000 евро ------->печелите го и го изпълнявате--------> на следващата нямате право да кандидатствате, защото сте преминали прага от 200 000 евро. Важно е да се каже, че това се отнася САМО към проекти, прилагащи de minimis.

Как мога да проверя каква минимална помощ е получило представляваното от мен предприятие ?

На следния адрес ( http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx ), след като попълните булстат/ЕИК можете да проверите колко и какви минимални помощи е получило предприятието ви. Ако ви изписва - "няма данни за Булстат ......", то вашето предприятие не е получавало помощи за текущата година и предходните две.
За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст