Телефон за безплатна консултация 0876059006

Списък на общините с лесистост, по-малка от 60% и застрашени от ерозионни процеси
Публикувано на 02.06.2016

За участие и приоритет по мярка 8.1 - подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви и мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ общината, в която се намират земите ви, трябва да е включена в списъка, прикачен към статията.Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст