Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мякра 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти (мярка 123)
Публикувано на 20.03.2015

Мякра 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти (мярка 123)

Мярката лежи на основите на предишната мярка 123, като е по-организиране към нуждите на бизнеса, спрямо предния програмен период.

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на предприятията преработващи стопански продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Подпомагането ще извършва на територията на цялата страна.

За да ви е по-удобно прикачаме лист със сектори, които могат да получат подкрепа, а именно: 

1. Мляко и млечни продукти

2. Месо и месни продукти

3. Плодове, зеленчуци и гъби

4. Пчелен мед

5. Растителни и животиниски мазнини

6. Технически култури

7. Гроздва мъст, вино и оцет

8. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти

9. Изграждане на инсталации за производство на пелети


Какво можем да закупим и модернизираме:

*Изграждане и подобряване на недвижимо имущество

*Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, компютърен софтуер

*Общи разходи- плащания към консултанти, хонорари за архитекти,инженери и т.н.

*Разходи за патентни права, лицензи,ноу-хау

*Разходи за закупуване на земя, но само в размер- до 10% от стойността на проекта.


Кой може да участва?

-Предприятия (физически и юридически лица)

-Земеделски производители


Финансова подкрепа- 50 % от стойността на проекта.

Минимална сума за проект- 10 000 евро


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст