Phone Number for free consultation +359876059006

Search for ""

Откриват се мерки по програма Откриват се мерки по програма
24.02.2015

На края на месец март се очаква стартиране по 2 основни мерки за агросектора- мярка 6.1 и мярка 4.1- съответно бившите "Млад фермер" и "Модернизация на земеделските стопанства".Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (бившата мярка за модернизация 121) :Бенефициенти ще бъдат както ЗП, така и юридически лица в агросектора. Ако фирмата е новосъздадена и е в сектор "животновъдство", сектор "пл...

More

Мярка 6.1 Мярка 6.1
24.02.2015

Бенефициенти: Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е между 8000 и 16000 стандартен производствен обем. Възраст - до 39 навършени години. Към момента на подаване на проектното предложение да не са изминали 18 месеца от стартирането на земеделска дейност.Финансова подкрепа: Фиксирано плащане от  25 000 евро на кандидат, които се изплащат на 2 транша.Допустими разходи: За...

More

Operational Programme Operational Programme "Human Resources Development" 2014-2020
26.02.2015

"Развитие на човешките ресурси" 

More

Operational programme Operational programme "Innovations and competitiveness"
26.02.2015

http://www.opcompetitiveness.bg

More

Programme for Rural Development 2014-2020 Programme for Rural Development 2014-2020
26.02.2015

http://prsr.government.bg/

More

National and international funding programs National and international funding programs
27.02.2015

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

More

 Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми Проект за подобряване условията на труд в работещи фирми
28.02.2015

Фонд "Условия на труд"  с цел- финансиране на дейности за подобряването на условията на труд, по установена програма от Националния съвет по условията на труд.Кои ?Подходящи бенефициенти са фирми с конкретна практическа насоченост. Финансирането е в размер - 30% от стойността на проекта.Какво?Одобрени за финансиране дейности са :-реконструкция и модернизация на вече работещи обекти;-модернизиране...

More

FAQ FAQ
01.03.2015

Един проект има няколко стъпки до успешното кандидатстване  и одобрение.Какво става след това ?След одобрението на дадения проект се сключва договор с управляващи орган за финансирането на проектното предложение. Това гарантира, че след правилното изразходване на средства ще ви бъдат възстановени разходите за които сте кандидатствали. При повечето проекти, помощта за която се кандидатства започва...

More

Започна приемът на заявления за директни плащания Започна приемът на заявления за директни плащания
05.03.2015

дфз

More

Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги) Мярка 6.4 (селски туризъм, производство, занаятчийство, услуги)
05.03.2015

Categories