Телефон за безплатна консултация 0876059006

Кои процедури за финансиране ще стартират до края на 2017 ?
Публикувано на 17.10.2017

Кои процедури за финансиране ще стартират до края на 2017 ?

  Здравейте,

 годината отива към края си, но остават няколко ключови процедури за финансиране, които ще стартират преди да изтече 2017-та. Управляващите органи на ПРСР и ОПИК подготвят няколко процедури, които обхващат: предприемачеството в сектори извън земеделието, подпомагането на млади земеделски производители и предприятията, които преработват земеделска продукция.

  

Предприемачество:

 Процедура "Насърчаване на предприемачеството" обхваща големите градове, които не са общини от селски тип и са насочени към определен вид дейности. Предложения и коментари относно механизмът на действие на процедурата се приемаха до 05.10.2017г. Този срок приключи и в момента се очаква обявяване на окончателния и вариант и прием на проектни предложения.
Земеделие:

 Мярка 4.2 е насочена към  модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.  Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Очакван старт- началото на месец ноември.


 Мярка 6.1  е насочена към млади хора, започващи дейност в сектор земеделие или животновъдство. Те трябва да са започнали такава дейност преди да се внесе проектното предложение за финансиране. Очакван старт - средата на месец ноември.


 Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ - тук фирми, които преработват дървесина от горски масиви могат да получат 50% финансиране за модернизиране на дейността си. Дългоочакваната Mярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности в общини от селски тип няма да стартира тази година, а е оставена за месец април 2014.За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


ПРЕГЛЕДАЙТЕ И:

  1. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  2. Mярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
  3. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства
  4.  Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн 

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина