Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 6.1 (млад фермер) и мярка 6.3- стартова помощ за земеделски стопани
Публикувано на 23.04.2015

Мярка 6.1 (млад фермер) и мярка 6.3- стартова помощ за земеделски стопани

Здравейте !

Мерките, които ще засегнем в настоящата статия са едни от най-предпочитаните в новия програмен период. И по двете мерки се получава безвъзмездна финансова помощ, т.е. - кандидатът не влага лични средства в бъдещия проект, а получава на 100% сумата, за която се кандидатства. И при двете мерки финансирането е фиксирано. Съответно при мярка 6.1 (млад фермер) финансирането е до 25 000 евро, а при мярката за по-малките стопанства 6.3 - 15 000 евро. И в двата случая ангажиментът ни срещу получаването на субсидията е да продължаваме да развиваме стопанството си, като и да повишим стандартния производствен обем(СПО)


 Мярка 6.1 бившата мярка Mлад фермер

Допустими кандидати:

Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е в границата между 8000 и 16000 СПО

Земеделски производители, които НЕ са били ЗП повече от 18 месеца

Кандидати до 39 години включително 

Приоритетни кандидати са (проектите се оценяват по-високо):

- Кандидати, които имат образование в сферата на селското стопанство (механизатор на селскостопанска техника, агроном, ветеринарен техник или лекар и т.н.) без значение дали е средно или висше.Образованието може да бъде и икономическо, но задължително със земеделска насоченост.

- Кандидати, които се развиват в сектор "Животновъдство" (кандидатстват чрез животни и кандидатстват за развиването им)

- Кандидати, които се развиват в сектор "Плодове и зеленчуци"

- Кандидати, които  имат или са започнали сертификация като биопроизводители.

- Кандидати, които ще наемат поне 1 човек на трудов договор.


Допустими разходи:

- Закупуване на техника, нужна за развитието на стопанството

- Строителство и ремонт на сграден фонд в стопанството

- Закупуване на земя (по данъчна оценка)

- Закупуване на ВТОРА ръка оборудване

Финансиране:

25 000 евро, които се получават на два транша от по 12.500 евро.

Първият транш се получава след одобрението на проекта

Вторият транш, според новата наредба може да се усвои на 2-рата година от изпълнение на проекта, но след като се изпълнят заложените, в проекта- цели и покачване на стопанството с минимум 4000 СПО


Стартиране:

15 ЮНИ 2015


Мярка 6.3

Допустими кандидати:

Земеделски прозиводители, чието размер на стопанството е в границата между 2 000 СПО и 7999 СПО

НЕ са допустими кандидати, които са били одобрени по мерки 6.1, 112 млад фермер и мярка 141.


Старт: АПРИЛ 2016


Приоритетни кандидати са (проектите се оценяват по-високо):

- Кандидати, които се развиват в сектор "Животновъдство" (кандидатстват чрез животни и кандидатстват за развиването им)

- Кандидати, които се развиват в сектор "Плодове и зеленчуци"

- Кандидати, които  имат или са започнали сертификация като биопроизводители.

- Кандидати, чието стопанство попада в необлагодетелстван район.

Финансиране:

15 000 евро, които се изплащат на 2 транша. Първи транш от 10 000 евро, веднага след одобрение на проекта, втори от 5 000 евро, след покачване на СПО на стопанството с 2000 СПО и след изпълнение на дейностите по европроекта.


Важно е да се спомене, че все още няма подпечатани и одобрени наредби за двете мерки. В последните интервюта от земеделското министерство, се потвърди датата 1-ви юни, като старт на мярката млад фермер(6.1). Как да изчислите колко е вашият стандартен производствен обем, можете да видите в линка на края на статията.

Мнението на консултанта:

Преди да кандидатствате по мярка 6.1, помислете добре. Най-лесно разделете субсидията 25 000 евро на броя месеци за изпълнение на проекта- 50 000 лева : 60 месеца = 833.33 лева на месец. 25 000 евро  не са много за 5-годишен период за развитие на стопанството. Имате осигуровки като ЗП, задължителни инвестиции, които трябва да направите и т.н. Тази тип проекти са за хора, които реално искат да развиват стопанството си и да  развиват бизнеса си чрез него. 


Колко е моят стандартен производствен обем ? - ЛИНК 

Схеми за стартиране на самостоятелен бизнес? - ЛИНК

Живея в селска община.По кои програми мога да участвам ? - ЛИНК
Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина