Телефон за безплатна консултация 0876059006

По кои програми мога да участвам ако живея в селска община ?
Публикувано на 20.04.2015

По кои програми мога  да участвам ако живея в селска община ?
Здравейте, !
 Предстои  да пуснем серия от статии, чрез които да ви помогнем при избор на програма, по която да кандидатстваме. В текущата ще засегнем програма за развитие на селските райони, а в следващите - Конкуретоспособност и Човешки ресурси, както и "как да стартираме самостоятелен бизнес с финансиране от ЕС".

 Объркването при повечето потенциални бенефициенти идва от това, че не могат да преценят по коя програма са допустими и по това, че понякога има ограничения по отношение на населените места, в които желаят да инвестират.

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 главно е насочена към развитието на общини, в които няма населено място с повече от 30 000 души. Това означава, че почти всички общини, с изключение на 28-те областни, са "селски район". Важно е да се каже, че дори да не сме в селски район отново МОЖЕМ да кандидатстваме по ПРСР (програма за развитие на селските райони), но се наблюдава по-ниско оценяване на европейските проекти, подадени от такъв бенефициент.


 Бенефициентите в селските райони могат да кандидатстват почти по всички мерки от ПРСР, като по повечето получават приоритет при оценката на проектите. Най-желаните са:


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина