Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мярка 6.1 - проверки и договори
Публикувано на 26.01.2016

Мярка 6.1 - проверки и договори

 От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне.

   Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бенефициентите по програмата. Работата по одобряването и договорирането на проектите на млади фермери продължава интензивно в Централното управление и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

    Подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 е създадена да подпомага процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, и да насърчава заетостта.

Източник: ДФЗ


ВАЖНО!

 Към момента се провеждат проверки на потенциални бенефициенти, които отглеждат пъдпъдъци и зайци. Трябва да имате бройките, които сте описали при подаването на проекта.


Мярка 6.1 (млад фермер) и мярка 6.3- стартова помощ за земеделски стопани 


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина