Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти
13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 111 984 741,6 лева / 57 256 889,20 евро.В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/...

Вижте още

Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  и мярка 6.1 Млад фермер Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.1 Млад фермер
28.12.2015

Здравейте! Мина доста време от подаването на проектни предложение по мярка 6.1 и по мярка 4.1 - едни от най-привлекателните за селските стопанства. Повече от 6-7 месеца няма реална активност по схемите, но вече започна подписване на договори по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства. Прави неприятно впечатлените, че има намаляване на субсидията при повечето кандидати с около 20%. Очаквайте...

Вижте още

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд ! Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !
12.12.2015

Здравейте, читатели !Както писахме преди седмица, днес са публикувани насоки към програма "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е микс от две схеми - "На път" и "Безопасни условия на труд". И двете схеми бяха много атрактивни за бизнеса, сега се очаква отново голям интерес.Към новината :"Днес, 12.12.2015 г.,  на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Операт...

Вижте още

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ? Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.Моля, обърнете внимание на следната схема:                            Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр...

Вижте още

Оперативна програма Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност"
26.02.2015

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност" е основа за бизнеса в национален план. Заложени в нея са три основни типа растеж според "Европа 2020":- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична икономика, с по ефективно използване на ресурси;- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи нива на зае...

Вижте още