Телефон за безплатна консултация 0876059006

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя
Публикувано на 18.06.2015

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя

 От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г.


       Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 година, ще се приемат заявления за финансова помощ единствено от кандидати, посочили желание за авансово плащане.


       Припомняме, че заявки за авансово плащане по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя се подават след 10-ия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, ако реализацията на проекта е започнала.


        В случай че даден кандидат е сключил договор за предоставяне на финансова помощ с ДФ „Земеделие” през третия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. и не е подал заявка за авансово плащане до 31 юли 2015 г., договорът му ще бъде прекратен.


       Заявленията за предоставяне на финансова помощ и заявките за авансово плащане ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”, ул. „Гусла” № 3.

       След първите два приема на заявления за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. в ДФ „Земеделие” са сключени 71 договора на обща стойност близо 37,5 милиона лева.


Източник: ДФЗКак се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ? (промяна) 


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина