Телефон за безплатна консултация 0885271540

Новини

Кои процедури по ПРСР ще стартират през 2018 ? Кои процедури по ПРСР ще стартират през 2018 ?
11.01.2018

Здравейте, реши се процедурите от Програма за развитие на селските райони да преминат към електронно подаване през информационната система ИСУН. Към момента са готови няколко програми, които ще стартират прием през идните месеци. Както знаете, през 2017-та година не стартираха някои процедури, които бяха силно очаквани от много бенефициенти.  Първите програми, които ще стартират през 2018-та са: 1...

Вижте още

Сектори за финансиране, които са допустими по програма за насърчаване на предприемачестовто Сектори за финансиране, които са допустими по програма за насърчаване на предприемачестовто
14.12.2017

 Здравейте,    единствените сектори, които могат да получат финансиране по процедура "Насърчаване на предприемачестовто", която ще стартира през 2018 са :I. Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;С20 „Производство на химични продукти“;С26 „Производство на компютърна и комуникационна те...

Вижте още

Процедура за  предприемачи стартира през януари 2018 Процедура за предприемачи стартира през януари 2018
14.12.2017

Здравейте,след края на 2017-та се очакват стартирането на 2 инструмента, които могат да спомогнат за развитието на предприемаческата среда. Едната от процедурите е "Насърчаване на предприемачеството", която сме представили в предишна статия. Другия инструмент представлява микрокредитиране със споделен риск, чиито спецификации ще обсъдим в следваща публикация. В настоящата новина ще разгледаме нови...

Вижте още

Кои процедури за финансиране ще стартират до края на 2017 ? Кои процедури за финансиране ще стартират до края на 2017 ?
17.10.2017

  Здравейте, годината отива към края си, но остават няколко ключови процедури за финансиране, които ще стартират преди да изтече 2017-та. Управляващите органи на ПРСР и ОПИК подготвят няколко процедури, които обхващат: предприемачеството в сектори извън земеделието, подпомагането на млади земеделски производители и предприятията, които преработват земеделска продукция.  Предприемачество: Процедура...

Вижте още

Предприемачи в сектори Архитектура  и  Фотографски дейности получават до 80% финансиране Предприемачи в сектори Архитектура и Фотографски дейности получават до 80% финансиране
09.10.2017

Здравейте, процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК ще финансира редица предприемачи от различни сектори на развитие, сред които са такива, които развиват дейност в сектори на икономическа дейност : "Архитектура" и "Фотографски дейности".  Съответно икономическите дейности, които трябва да извършват са:Сектор "Архитектура"- Консултации по архитектурни дейности- Проектиране на сгради-...

Вижте още

Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК Обществено обсъждане на процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК
25.09.2017

Здравейте,дългоочакваната процедура за насърчаването на предприемачи в ранен етап на развитие е на обществено обсъждане.По процедурата ще се създават и подпомагат нови предприятия, които попадат в приоритетните сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Б...

Вижте още

Мярка 8.6 през 2018г - преработка и търговия с дървесина Мярка 8.6 през 2018г - преработка и търговия с дървесина
25.08.2017

Здравейте,мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ е спусната за обществено обсъждане. Това означава, че собствениците на гори ще могат да участват с проектни предложения тази година през месеци март-юни. Процедурата е насочена към преработка и маркетинг на дървесина.Допустими кандидати:1. физически лица, еднолични търговци и юр...

Вижте още

Очаква се процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК Очаква се процедура Насърчаване на предприемачеството по ОПИК
23.08.2017

Здравейте,Министерството на икономиката подготвя процедура "Насърчаване на предприемачеството  в области, свързани с европейски и национални предизвикателства и секторите на НСНМСП"  в рамките на приоритетна област 2 на ОПИК. Основната цел на процедурата е насърчаване и развитие на нови предприятия в различни сфери, свързани с преодоляването на европейски и национални предизвикателства и секторите...

Вижте още

Кои земеделски култури и животни са приоритетни по ПРСР ? Кои земеделски култури и животни са приоритетни по ПРСР ?
07.08.2017

Здравейте,МЗХ актуализира приоритетни култури и животни почти всяка година. Някои отпадат - други се включват. На предстоящият прием по мярка 6.1 - Млад фермер, културите и животните, които попадат в сектори "Плодове и зеленчуци" и "Животни" и получават приоритетни точки са:ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ1 картофи, батати Клубенови зеленчукови култури Плодови зеленчукови2 домати 3 пипер 4 сладък пипер 5 лют п...

Вижте още

Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн ! Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн !
25.07.2017

Здравейте,На страницата на МЗХ има публикуван доклад, който ще внесе промени при мярка 6.1 или по-известна като "Млад фермер". Следва 30-дневен ход на обсъждане и най-вероятно стартиране на процедурата веднага след това.   Стартът ще бъде даден в края на август, като този път кандидатите ще могат да подават проектни предложения 60 дни - в случая до края на март.  Друга важна особеност е изискванет...

Вижте още