Телефон за безплатна консултация 0876059006

Очаква се стартиране програма за самостоятелен бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност
Публикувано на 03.02.2016

Очаква се стартиране програма за самостоятелен  бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност

Здравейте !

Миналата година стартира програма за стартиране на самостоятелна дейност от лица с поне 50% трайно намалена трудоспособност. В момента тази програма отново е активна, като се очаква заповедта за прием на проекти да се публикува през месец февруари 2018.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.  Не се допуска участието на лица, които имат дялове и в други дружества.

Не е задължително кандидатът да разполага с фирма, но ако разполагат, то кандидатът кандидатства само чрез нея. Ако разполага с такава, то кандидатът не трябва да има повече от 1 фирма. Добре е кандидатът да притежава опит или образование в сферата, която желае да развива.


Дейността, за която се кандидатства, може да бъде от всякакъв тип, но НЕ МОЖЕ да е земеделска. (създаване на заведение, фризьорски салон, автомивка, сервиз(коли,техника), шивашко ателие, производство и т.н.


Максималното финансиране не може да превишава 20 000 лева.

Допустими разходи:

- разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие (създаване на фирма ЕТ или ЕООД)

- разходи, свързани със създаване на благоприятни и здравословни условия на труд. (СМР,оборудване, до 20% от стойността на проектното предложение.)

- средства за придобиване на оборудване за разкриване на нови работни места.(оборудване и обзавеждане)

- средства за начален оборотен капитал.(15% от стойността на проектното предложение)

- разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификацинен курс, нужен за извършване на дейността.Не се изисква финансово участие от страна на кандидата.За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


ПРЕГЛЕДАЙТЕ И:

  1. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  2. Mярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
  3. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства
  4.  Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн 

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина