Телефон за безплатна консултация 0876059006

Планира се отваряне на мерките за общинско развитие през първата половина на 2016 !
Публикувано на 25.08.2015

Планира се отваряне на мерките за общинско развитие през първата половина на 2016 !
През първата половина на следващата година планираме да отворим прием по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при официалното откриване на канализационна система и модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Пирне, Община Айтос. Тя бе категорична, че процентът на изпълнение на ПРСР 2007-2013 г. зависи най-вече от работата на общините и допълни, че в момента в процес на изпълнение са договори с общини на стойност над 1,2 млрд. лв. Министър Танева припомни, че срокът за приключване на проектите е 15 септември, а до 15 октомври ще се приемат документите.
 
 
„Община Айтос е сред първенците и е приключила всички проекти в срок. Надявам се по-голямата част от общините също да успеят, за да могат жителите да се възползват от инвестициите по Програмата. Едно от най-големите предизвикателства, което стои пред нас като администрация и управляващ орган на ПРСР, това са общинските проекти. Те трябва да се изпълнят и довършат, за да може България да се възползва от Програмата и чрез нея да се подобрят условията на живот“, каза още Десислава Танева. Министърът на земеделието заяви, че Община Айтос вече има готови проектни предложения, с които да кандидатства през новия програмен период.
 
 
Двата проекта - „Изграждане на канализационна система в с. Пирне-община Айтос“ и „Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с. Пирне, Община Айтос“ са реализирани по мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007-2013 г. и са на обща стойност 2 276 336 лв.

Източник: МЗХ

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина