Телефон за безплатна консултация 0876059006

Процедура за предприемачи стартира през януари 2018
Публикувано на 14.12.2017

Процедура за  предприемачи стартира през януари 2018

Здравейте,

след края на 2017-та се очакват стартирането на 2 инструмента, които могат да спомогнат за развитието на предприемаческата среда. Едната от процедурите е "Насърчаване на предприемачеството", която сме представили в предишна статия. Другия инструмент представлява микрокредитиране със споделен риск, чиито спецификации ще обсъдим в следваща публикация. В настоящата новина ще разгледаме новите моменти, които са заложени от управляващият орган.I. Насърчаване на предприемачестовото :


1. Допустими кандидати:


Регистрирани преди окончателното обявяване на процедурата юридически лица, които имат ПО-МАЛКО от 2 приключени финансови години. (Кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър след 31.12.2016 г.)


Юридическите лица трябва да са притежание на 1 физическо лице(при ООД - едно физическо лице трябва да притежава НАД 50% от юридическото)


Физическото лице трябва да НЯМА участие в други дружества(трябва да има само 1 фирма)


Дейността на кандидата може да попада САМО в икономическите дейности, описани ТУК.


Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20%от общо допустимите разходи по проекта . Това означава, че ако желаем да получим 100 000 лева финансиране - трябва да имаме капитал на фирмата - минимум 20 000 лева.2. Финансиране:


   80% от стойността на проектното предложение 

    Минимален размер на финансиране: 50 000 лв. - Максимален 200 000 лв.


3. Допустими разходи:


- Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал 

- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)

- Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

- Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.

- Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи - до 25 000 лева.4. Приоритет получават:

- проекти на жени предприемачи ;

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) ;

- проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

- образователна степен и опит на предприемача и екипа му.

Към момента процедурата е на обществено обсъждане и всеки може да изпрати коментар, предложение или съвет към разработващите програмата до 29.12.2017 на адрес: public.consultation@mi.government.bg

За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg


ПРЕГЛЕДАЙТЕ И:

  1. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  2. Mярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
  3. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства
  4.  Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн 

  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина