Телефон за безплатна консултация 0876059006

Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1
Публикувано на 26.06.2015

Резюме на програмите през месец ЮНИ.  По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1

Здравейте, приятели !

 Средата на годината дойде, някои програми приключиха, други са стартирали в момента, трети очакват финални "настройки" за да отворят прием. Ще покажем какво ще стартира до края на годината по няколко оперативни програми - Конкурентоспособност, Човешки Ресурси, ПРСР както и някой други национални програми. 

Статията ще бъде публикува в две части : ЧАСТ 1 се отнася към ПРСР и ОП "Иновации и конкурентоспособност", а ЧАСТ 2 към ОП "Развитие на човешките ресурси", Национални и други програми.


"Програма за развитие на селските райони"


 -  Програма 6.1 (млад фермер) - стартира в на 29 юни. Доста сме писали по тази програма, отново повтаряме -  проектите с под 30-32 точки са неблагонадеждни, според нас. Нашият екип няма да входира проекти, които не събират поне 36 точки. Където и да ви изготвят проекти - изисквайте да ви сметнат точките !


 -  Мярка 4.1 (модернизация на стопанството) - ще стартира отново тази година (ноември), но предварителните коментари посочват, че няма да може да се кандидатства за закупуване на техника. Не е официално към момента, предстои да видим, дали ще има такива ограничения.От приeмът, който се състоя по-рано тази година стана ясно, че ще бъдат одобрени около 20% от всички подадени проекти, така че се надяваме за по-обширен прием и през ноември.


 -  Мярка 4.2 (бившата 123 - преработка на земеделски продукти) - ще стартира в края на септември. За какво може да се кандидатства ? - Пример: "Бенефициентът може да изгради цех за преработка на  плодове - да ги пакетира, съхранява,замразява, прави на сладко,сок и т.н." Всички машини и оборудване, строителството, включително хладилни бусове и камиони са допустим разход. Специално за тази мярка ще пуснем нова статия, с по-подробна информация.


- Мярка 6.4 (бившите 311/312 - за развиване на неземеделски дейности) - най-вероятно няма да стартира тази година, въпреки сериозния интерес на бенефициентите. Очакваме идната пролет да отвори с разширен бюджет, имайки предвид забавянето от последния отворен прием по мярката.


ОП " Иновации и Конкурентоспособност" 


-  Подобряване на производствения капацитет на МСП - Много желана програма от бизнеса- закупуване на производствено оборудване, ДМА и т.н. Малко "по-тежка" за кандидатстване с оглед на това, че има доста ограничения. Предприятия в селски общини, трябва да имат НАД 9 души персонал. МИНИМАЛНАТА  СУМА,  за която можете да кандидатствате е :

микро предприятия(до 9 души персонал) - 142 857,14 лв.;

•малко предприятие (от 9 до 49 души персонал)- 285 714,29 лв.;

•средно предприятие(от 50 до 249 души персонал) - 500 000,00 лв.

Процедурата има 3 крайни срока за подаване на проектни предложения:

1 - 08 юли 2015, за кандидати с КИД(код на основна икономическа дейност) - нискотехнологични и средно технологични промишление производства.

2 - 08 септември 2015 за кандидати с КИД - високотехнологични промишлени производства.

3 - 09 ноември 2015 за кандидати с КИД - сектор на интензивните на знание услуги.


- Енергийна ефективност и зелена икономика - отново много желана програма от бизнеса.

 Бенефициентите могат да подобрят енергийната ефективност на сградите си (цялостно саниране, термопомпи, фотоволтаици за собствено потребление), производствените си мощности(покупка на машини и оборудване). Ще пуснем самостоятелна статия за програма скоро.

 Очакван прием: ноември-декември.

 Финансиране: 40-70%


В най-скоро време ще активираме и електронният бюлетин, като ще можете да получавате актуална информация на електронна си поща. Използвайте формата "АБОНАМЕНТ" - в най-долната част на страницата, за да си резервирате място за получаване на информация.КРАЙ НА ЧАСТ 1Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми.  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина