Телефон за безплатна консултация 0876059006

Саниране на фирмени площи- офиси,работни помещения, халета ? Как?
Публикувано на 06.04.2015

Саниране на фирмени площи- офиси,работни помещения, халета ? Как?
 Има програми, които не са така известни за бизнеса, като европейските. Тежкото кандидатстване, многото документация и главно неразпространението на информация са основните пречки, при кандидатстването по повечето проекти.
 Днес ще ви запознаем с една национална програма за финансиране, при която са допустими всички фирми, които имат назначен персонал.
 Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.
 
Какви са стъпките по кандидатстване ?
- Може да се свържете с нас за да ви обясним по-специфични моменти при обработването на проектното предложение
- Изготвяне на становище от службата ви по трудова медицина, въз основа на извършените замервания
- Изготвяне на проектното предложение и внасянето му във фонда
- Одобрение и започване на извършените дейности заложени в проекта
- Финансиране на договорените разходи
  
 Кой може да кандидатства? 

- Фирми, които имат назначен персонал (минимум 10 души)
- Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
- НЕ са получили финансиране по други проекти за същите дейности

Какво можем да финансираме? 
- Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени,подмяна на осветителни тела, тавани,покриви, ВИК, ЕЛ, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
- обезопасяване на машини и съоръжения
-стая за почивка на персонала с цялостно оборудване - климатик, диспенсър за вода, дивани, столове и т.н.

Подробно описано можем да :
а) подобряване, реконструкция, изграждане, модернизация на съществуващи обекти- 
-защитно –засемителни инсталации, 
-покриви , 
-тавани, 
-вътрешни стени, 
-външни стени , 
-подове , 
-осветеност , 
-подмяна на дограми /врати и прозорци /, 
-климатизация на работни и офис помещения, 
-аспирация на производствени помещения , 
-вентилация, 
-подобряване помещения за отдих и работен процес, 
-покупка на шкафчета необходими за преобличане преди и след работен процес, 
-изграждане на преградни и шумоизолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятна работна среда, 
-изпълнение предписания от ГД Инспекция по труда и противопожарните органи , закупуване техника игнорираща тежкия, груб и монотонен труд,         
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения – изграждане на осигурителни линии,като система за предпазване от падане и трудова злополука при осъществяване на подмяна на осветителни тела, ремонт на въздуховоди, климатична инсталация и други разположени във височинни участъци на сградния фонд,
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рисковете на работното място, 
-изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда ,
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда; 
д) подобряване на санитарно-хигиенните условия за труд и отдих , 
-реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за почивка на персонала, 
-разливно помещение за приемане на храна при кетърингово хранене, 
-стол за хранене на персонала и др. 
-покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода необходима за хигиенно-битови и други цели. 
е) обезопасяване на машини и съоръжения, 
ж) други дейности, свързани с подобряване условията на труд; 
з) подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопастността на хора и техника, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки, както и други предписания на органите за противопожарна защита, 
и) вентилация
–доставка и монтаж на нови вентилационни системи, 
-локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности, 
-нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение, вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване, 
-система от блокировки свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици-газсигнализатори, аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло, 
й) климатизация
-доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация, 
k) отоплителни инсталации, 
-доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация, 
л) шум
-доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум, 
-звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум, 
-звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения наднормен шум 

Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите. Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.
Наблюдаваме, че при подаване на проект, при който се включват външни части за финансиране(покриви, външни стени и т.н.) - финансирането за тях се редуцира от оценяващата комисия.

Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.


За повече информация можете да свържете с нас на телефон 0885 271 540 или на email - office@eupro.bg
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина