Телефон за безплатна консултация 0876059006

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
Публикувано на 19.06.2017

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

   Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.


С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 78.5 точки и повече.


По процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ бяха оценени общо 532 проектни предложения. До момента по процедурата са сключени общо 116 договора с обща стойност на предоставената БФП – 94 641 890,95 лева.


От сключените до момента договори общо 57 (49%) имат предвидено място на изпълнение на територията на Северозападния регион.
Източник: ОПИК


  1. Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности
  2. Mярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
  3. Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина