Телефон за безплатна консултация 0876059006

Как и кога се финансира един европейски проект ?
Публикувано на 01.03.2015

Как и кога се финансира един европейски проект ?

Един проект има няколко стъпки до успешното кандидатстване  и одобрение.

Един успешен проект се постига чрез съвместната работа на консултанта с бенефициента. Много е важно бенефициента да приема предложения от консултанта, които може да му се сторят безсмислени. Нашата цел като консултанти е проектът ви да събере възможно най-висок брой точки при оценяване, за да осигурим одобрението му.

Какво става след това ?

След одобрението на дадения проект се сключва договор с управляващи орган за финансирането на проектното предложение. Това гарантира, че след правилното изразходване на средства ще ви бъдат възстановени разходите за които сте кандидатствали. При повечето проекти, помощта за която се кандидатства започва от 50%, а за някой достига до 100%. 

Кога се усвояват средствата? 

Единствено при много малко на брой проекти се предоставя финансова помощ веднага след одобрението му.Тук ще ви покажем как работят почти всички европейски програми по ПРСР, Конкурентоспособност, Човешки ресурси и др.

Пример - Одобрен проект на стойност 100хил.лв. има финансиране от програмата в размер на  70%.(70хил.лв)

Случай 1 - След одобрението на проекта и след извършването на ВСИЧКИ заложени в проекта разходи със средства  НА КАНДИДАТА се превеждат 70%(70 хил.лв). Когато кандидата извърши плащания в размер на 100хил.лв, то му се възстановяват 70%(70хил.лв).

Случай 2 - Ако кандидата няма цялата сума от 100хил.лв. той може да изтегли авансови и междинни плащания от управляващи орган, в случай че може да осигури "БАНКОВА ГАРАНЦИЯ", в размер на 100% от исканите предварителни плащания. Банковата гаранция се издава въз основа - било на ипотека на имоти или въз основа на гарант. За това, че банката ви дава тази банкова гаранция ще ви наложат и такса, която често е процент от гарантираната сума.При един от последните ни проекти за теглене на авансово плащане от 115хил.лв. банката искаше 5 600лв.

Преди да кандидатстваме е добре да преценим възможностите си. Препоръчваме да не се кандидатства ако не можем да финансираме поне 25-30% от стойността на проекта със собствени средства.


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно този текст