Телефон за безплатна консултация 0876059006

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване
Публикувано на 12.10.2015

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване

    Публикуван е текстът на наредбата, който трябва да се одобри идните дни. След това следва заповед за прием и стартиране на процедурата - прием на документи, оценка на проектите, одобрение и изпълнение.  ТУК може да се запознаете с основните дейности, които програмата финансира.

  Програмата е на базата на бившата мярка 123, но вече имаме изменения в оценката на проектните предложения.


Какво се оценява с висок брой точки?

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори  - 30 ТОЧКИ (Кои сектори са чувствителни?)

Проекти свързани с иновации/енергийна ефективност  в предприятието - ТОЧКИ: 5 за иновации/ 5 за енергийна ефективност

Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане подпомагани по мярката и/или инвестиции водещи до намаляване на емисиите - 5 ТОЧКИ

Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти - 10 ТОЧКИ (сертификацията вече трябва да се е случила)

Проекти насърчаващи интеграцията на земеделските производители - 10 ТОЧКИ (предприятието трябва да преработва собствени продукти)

Проекти които се изпълняват на територията на селските райони в страната - 8 ТОЧКИ 

С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места:   До 5 работни места - 7 точки.; От 6 до 10 работни места - 10 точки.;  Над 10 работни места - 12 точки.;

Проекти, изпълнявани в Северозападния район: област Плевен - 1 точка, област Ловеч - 2 точки ,област Видин,
област Враца и област Монтана - 5 точки.С дадения голям брой точки на чувствителните сектори - 30, борбата за финансиране ще бъде доста оспорвана. Реално- финансиране на  кандидати извън тези сектори ще бъде трудно, а и малко биха направили енергиен одит, назначаване на голям брой хора и т.н. Опитът по мярка 4.1 и по мярка 6.1 показва, че за да бъде одобрено едно проектно предложение по ПРСР 2014-2020, точките, които проектът събира трябва да са над средните. Изисквайте да ви сметнат точките и да ви обяснят от кой параграф колко точки получавате, защо ги получавате и т.н. 
Лично мнение - няма да подадем проект, който не събира 40 точки.


Към статията е прикачен файл с наредбата


Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина