Телефон за безплатна консултация 0876059006

Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР
Публикувано на 22.05.2017

Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР

   Програма за развитие на селските райони има обновен график за прием на проекти за 2017 година. Мярка 4.1.2 и мярка 6.1(млад фермер) ще стартират най-рано, като това се очаква да се случи през месец август. Веднага след,през септември  ще се отвори и мярка 4.2 (маркетинг и преработка на земеделска продукция). Най-желаната процедура за тази година - мярка 6.4 е оставена за края на годината, като в графика е оставен месец декември за прием на проекти.  Мерки свързани с горски стопанства/лесовъдство/поддържане на гори ще стартират през месец октомври. Друга процедура за малките населени места - мярка 7.6 е заложена за месец ноември.

Обновения график за прием на проекти през 2017 е прикачен в статията.


Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина