Телефон за безплатна консултация 0876059006

МЗХ публикува проект на наредба 6.1 / млад фермер
Публикувано на 12.05.2015

МЗХ публикува проект на наредба 6.1 / млад фермер

МЗХ публикува текста на наредбата за подпомагане на стартиращи земеделски стопани. МИНИМУМЪТ, който трябва да съберем като точкуване на проекта е 10 точки. Това означава, че кандидати, които не са в сектори "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци",нямат специализирано земеделско образование или биосертификация, ще трябва да поемат ангажимент за наемане на минимум 1 човек на трудов договор за да бъде разгледано проектното предложение. Програмата отговаря на бившата мярка Млад фермер.

Курсът от 150 часа в сферата на земеделието НЯМА да дава предимство/точки при кандидатстване.


Допустими кандидати:

Земеделски производители и търговци, чиито размер на стопанството е в границата между 8000 и 16000 СПО ! 

Земеделски производители или ЮЛ, които НЕ са извършвали стопанска дейност (регистрация като ЗП, описване на земя и т.н.) повече от 18 месеца

Кандидати до 39 години включително 

Приоритетни кандидати са (проектите се оценяват по-високо):

- Кандидати, които имат образование в сферата на селското стопанство (механизатор на селскостопанска техника, агроном, ветеринарен техник или лекар и т.н.) без значение дали е средно или висше.Образованието може да бъде и икономическо, но задължително със земеделска насоченост.

- Кандидати, които се развиват в сектор "Животновъдство" (кандидатстват чрез животни и кандидатстват за развиването им)

- Кандидати, които се развиват в сектор "Плодове и зеленчуци"

- Кандидати, които  имат или са започнали сертификация като биопроизводители.

- Кандидати, които ще наемат поне 1 човек на трудов договор.


Допустими разходи:

- Закупуване на техника, нужна за развитието на стопанството

- Строителство и ремонт на сграден фонд в стопанството

- Закупуване на земя (по данъчна оценка)

- Закупуване на ВТОРА ръка оборудване

Финансиране:

25 000 евро, които се получават на два транша от по 12.500 евро.

Първият транш се получава след одобрението на проекта

Вторият транш, според новата наредба може да се усвои на 2-рата година от изпълнение на проекта, но след като се изпълнят заложените, в проекта- цели и покачване на стопанството с минимум 4000 СПОЩе проведем информационно събитие на 29-ти май, в град Стара Загора, което ще помогне на земеделски производители чрез информация как да преминат към биопроизводство. Семинарът ще включва и презентация на най-желаните мерки по ПРСР, както и по мерки, които интересуват присъстващите. Ще публикуваме информация допълнително.Колко е моят стандартен производствен обем ? - ЛИНК 

Схеми за стартиране на самостоятелен бизнес? - ЛИНК

Живея в селска община.По кои програми мога да участвам ? - ЛИНК

Линк към статия със списък на селските райони в България- ЛИНК
 Линк към статия относно финансиране на условията на труд в предприятия + стаи за почивка - ЛИНК
 Линк към статия относно финансиране на селски туризъм и производство - ЛИНК

Бъдете здрави!

Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства със разработка и управление на проекти по всички европейски програми и национални програми.Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина