Телефон за безплатна консултация 0876059006

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !
Публикувано на 12.12.2015

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !

Здравейте, читатели !


Както писахме преди седмица, днес са публикувани насоки към програма "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е микс от две схеми - "На път" и "Безопасни условия на труд". И двете схеми бяха много атрактивни за бизнеса, сега се очаква отново голям интерес.

Към новината :

"Днес, 12.12.2015 г.,  на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД".


С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща:  


pbfp1@mlsp.government.bg


След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!


Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване."Проектът на наредбата можете да изтеглите от прикачените файлове, под статията.Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР
Процедура  Eнергийна ефективност за МСП 
Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ? 


Бъдете здрави!
Екипът на ЕУПРО БГ, може да ви съдейства с разработка и управление на проекти по всички европейски и национални програми. Може да използвате формата за запитване под статията или телефон 0885 27 15 40.Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина