Телефон за безплатна консултация 0876059006

Схема Младежка заетост - Как работодателите да наемат хора до 29 годишна възраст?
Публикувано на 30.05.2015

Схема Младежка заетост - Как работодателите да наемат хора до 29 годишна възраст?

  

Идеята е в това, че работодатели могат да наемат младежи ДО 29 навършени години. От програмата се поемат разходите по заплатата + осигуровките за 6 месеца, а ако работодателя реши да задържи работника след като изтекат тези 6 месеца - се поемат осигуровките за още 6.

По конкретно:

 "Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки за включване в схемата.

Заявките се подават по улеснен за работодателите образец, утвърден за новия прием от Управляващия орган. Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на работодателите.

Редуциран е броят на документите, които трябва да бъдат подадени, след одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с цел сключване на договор за заетост.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата."


По схемата работодателите могат да наемат млади хора в направления :

-Стажуване: тук на работодателя се покриват възнагражденията(минималното за длъжността) и осигуровките на наетото лице за период от 6 месеца. Ако след тези 6 месеца, работодателя задържи лицето, то ще му бъдат покрити осигуровки за още 6 месеца, а работодателя ще трябва да изплаща само минималното възнаграждение за длъжността.


-Обучение: възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната,разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Прикачаме пакета с документи, които е нужен за кандидатстване по схемата.

Бъдете здрави!

MЗХ публикува проекта на наредба 6.1 Млад фермер - ЛИНК


Файлове към публикацията
  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина