Телефон за безплатна консултация 0876059006

Стартиране на собствен бизнес в градска среда ? Кога и как ?
Публикувано на 20.09.2015

Стартиране на собствен бизнес в градска среда ? Кога и как ?

Здравейте, читатели !

Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за същите дейности в градски район. 


Схемата за стартиране на бизнес в градска среща ще се финансира чрез ОП РЧР , по приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“


И през настоящия програмен период се предвижа схема за осигуряване на стартов капитал за развитие на предприемачески идеи сред безработни и заети лица, желаещи да стартират собствен бизнес. 

Наред с това ще бъдат предоставяни практически умения и съпътстващи услуги за подпомагане устойчивостта на начинанието. Подкрепата ще бъде в рамките на приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“, където е предвидена подкрепа за стартиране на собствен бизнес и самонаемане. 

Новото в сравнение с програмния период 2007-2013 г. е , че за този инвестиционен приоритет се предвижда прилагането на финансов инструмент - механизъм, различен от предоставянето само на безвъзмездна финансова помощ, а например ползване на заемни средства от фонд за гарантиране на заеми, микрокредитиране и др.

 В тази връзка и стартът на операция по този приоритет е в зависимост от готовността за прилагане на финансовите инструменти на национално ниво, като до края на 2015 г. не се предвижда стартиране на подобен тип интервенция. 


Кой може да кандидатства ?

Ще бъде оказана подкрепа за стартиране и развитие на самостоятелна дейност за лица,имащи ясна идея за започване на собствен бизнес. Подкрепата ще бъде предоставяна приоритетно на безработни лица и лица в неравностойно положение на пазара на труда, но и на вече наети лица.Подкрепата включва развитие на необходимите за стартиране и развитие на собствени бизнес умения, включително умения за работа с ИКТ, предприемачество и управление,консултации и напътствия, осигуряване на услуги за развитие на бизнеса и финансови услуги. Финансиране ?

Спряганата информация не конкретизира точно определена сума, за която бенефициентите могат да кандидатстват. Към момента можем да поясним, че сумата, която може да се получи не надвишава 25 000 евро.Кога ?

Вече стана ясно, че схемата няма да стартира тази есен, както беше планирано. Силно се надяваме, че в началото на 2016, програмата ще бъде активирана.Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ? 

Субсидирано наемане на служители? - Вижте как ! 


  • Споделете статията във

Изпратете запитване относно тази новина