Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "6.1"

Мярка 6.1 - Как да спечелим проект ? Мярка 6.1 - Как да спечелим проект ?
25.05.2015

 Здравейте, читатели ! Ако следите новините редовно, вероятно знаете, че вече има повече яснота относно една от най-желаните мерки по ПРСР, а именно - Млад фермер (6.1).  Какво е ясно към момента:-Мярката ще стартира в края на месец февруари 2018-Критериите за оценка на проектите са известни-Финансирането ще бъде достатъчно за 1000 кандидата при субсидиране от 25 000 евро на проект. Очакваме канди...

Вижте още

Схема Младежка заетост - Как работодателите да наемат хора до 29 годишна възраст? Схема Младежка заетост - Как работодателите да наемат хора до 29 годишна възраст?
30.05.2015

  Идеята е в това, че работодатели могат да наемат младежи ДО 29 навършени години. От програмата се поемат разходите по заплатата + осигуровките за 6 месеца, а ако работодателя реши да задържи работника след като изтекат тези 6 месеца - се поемат осигуровките за още 6.По конкретно: "Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка...

Вижте още

Как се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ? (промяна) Как се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ? (промяна)
03.06.2015

Здравейте, читатели ! В настоящата статия ще обясним как да успеем сами да оценим проекта си и да преценим шансът за одобрение. След последната публикация, която направихме по мярка Млад фермер(6.1) имаше изменения по наредбата и по точкуването (оценката) на проектите.Тези изменения са публикувани и обнародвани в Държавен вестник.Какво е ясно към момента:-Мярката ще стартира в края на месец ЮНИ-Кр...

Вижте още

Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020 Стартиране на схема АКТИВНИ по ОП РЧР 2014-2020
18.06.2015

Здравейте,в следващите редове представяме схемата по ОП "РЧР" - АКТИВНИ.Целите на мярката: - да се идентифицират младежи до 29 години, които не работят, нямат завършенообразование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, с цел включванетоим в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им наработа или връщането им в образователната система.Целев...

Вижте още

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя
18.06.2015

 От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г.       Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за ф...

Вижте още

Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители Програма Готови за успех подкрепя образованието на деца и младежи без родители
22.06.2015

 Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща:Първо, средствата за стипендиите са...

Вижте още

Резюме на програмите през месец ЮНИ.  По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1 Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1
26.06.2015

Здравейте, приятели ! Средата на годината дойде, някои програми приключиха, други са стартирали в момента, трети очакват финални "настройки" за да отворят прием. Ще покажем какво ще стартира до края на годината по няколко оперативни програми - Конкурентоспособност, Човешки Ресурси, ПРСР както и някой други национални програми. Статията ще бъде публикува в две части : ЧАСТ 1 се отнася към ПРСР и ОП...

Вижте още

Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер
29.07.2015

Мярка 6.1(млад фермер) - На 24 юли 2015 г. изтече срокът за подаване на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.В рамките на обявения прием по подмярката бяха подадени 2621 бр. заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия над 65,5 милиона евро. Най-много млади стопани са под...

Вижте още

Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки ! Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки !
10.09.2015

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № РД 09-434 от 15.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.    От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 63...

Вижте още

Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ? Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ?
20.09.2015

Здравейте, читатели !Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за съ...

Вижте още

Категории