Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "6.1"

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване
12.10.2015

    Публикуван е текстът на наредбата, който трябва да се одобри идните дни. След това следва заповед за прием и стартиране на процедурата - прием на документи, оценка на проектите, одобрение и изпълнение.  ТУК може да се запознаете с основните дейности, които програмата финансира.  Програмата е на базата на бившата мярка 123, но вече имаме изменения в оценката на проектните предложения.Какво се о...

Вижте още

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ? Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ?
03.11.2015

 Здравейте ! Към момента тече обществено обсъждане на схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПК. Предложения и коментари по прикачените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bgКакво представлява схемата ? Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприят...

Вижте още

Мярка 6.1/млад фермер - какво се случва ? Мярка 6.1/млад фермер - какво се случва ?
16.11.2015

    Здравейте !Мярка 6.1 се забави, с оглед на скоростния прием по бившата мярка 121 (4.1). Към момента се получават десетдневки, с цел поискване на допълнителни документи и изчистване на неясноти. Все още няма официално изявление или становище за това, кога се очаква потенциалните бенефициенти да подпишат договори за финансиране.По непотвърдена информация, от няколко областни дирекции е спряган и...

Вижте още

Какво се случва с мярка 4.1 Инвестиции в земеделското стопанство - оценка на проекти ? Какво се случва с мярка 4.1 Инвестиции в земеделското стопанство - оценка на проекти ?
17.11.2015

МЯРКА 4.1 2016Здравейте, оценяване на проектите по мярка 4.1(бившата 121 модернизация на земеделските стопанства) също не се движи в срокове определени от наредбата, но подадените проекти бяха доста над заделения бюджет по мярката. Трябва да се отчете и приемът по мярка 6.1 Млад фермер, както и извънредният прием по мярка 121.Какво се знае към момента ? Засилена е оценката на проекти, които попада...

Вижте още

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ? Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.Моля, обърнете внимание на следната схема:                            Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр...

Вижте още

Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018 Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018
11.12.2015

Здравейте, читатели ! Мярка 6.4 ще бъде една от най-атрактивните схеми, които ще подпомагат бизнес от всеки тип (освен земеделие) през 2018-та година. Важно е да се отбележи, че мярката не e насочена към стартиране на бизнес(въпреки че и новосъздадени фирми могат да участват; за стартиране на бизнес в  община от селски тип, има друга мярка - 6.2).Както при всеки проект по ПРСР и по мярка 6.4 има о...

Вижте още

Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  и мярка 6.1 Млад фермер Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.1 Млад фермер
28.12.2015

Здравейте! Мина доста време от подаването на проектни предложение по мярка 6.1 и по мярка 4.1 - едни от най-привлекателните за селските стопанства. Повече от 6-7 месеца няма реална активност по схемите, но вече започна подписване на договори по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства. Прави неприятно впечатлените, че има намаляване на субсидията при повечето кандидати с около 20%. Очаквайте...

Вижте още

Мярка 6.1 - проверки и договори Мярка 6.1 - проверки и договори
26.01.2016

 От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне.   Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бен...

Вижте още

Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства
30.01.2016

Очакван старт на процедурата - октомври 2016Подходящи кандидати:- земеделски стопани, притежаващи най-малко 8000 СПО- юридически лица- признати групи производители и признати организации на производители Допустими разходи и инвестиции:- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобря...

Вижте още

Очаква се стартиране програма за самостоятелен  бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност Очаква се стартиране програма за самостоятелен бизнес предназначена за хора с намалена работоспособност
03.02.2016

Здравейте !Миналата година стартира програма за стартиране на самостоятелна дейност от лица с поне 50% трайно намалена трудоспособност. В момента тази програма отново е активна, като се очаква заповедта за прием на проекти да се публикува през месец февруари 2018.Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или ф...

Вижте още

Категории