Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "6.1"

Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства Мярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства
11.02.2016

Здравейте, наредбата по мярка 6.3 е публикувана и вече се подават проектни предложения. Очаква се голям брой кандидати да подадат проектни предложения. В следващите редове представяме едно резюме на програмата, което ще се допълни, когато окончателният вариант е наличен.Допустими кандидати:1. Да са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г.;2. Икономически размер на земеде...

Вижте още

Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016 Мярка 4.1 и мярка 6.1 - какво се случва към момента и нови моменти през 2016
23.02.2016

На 22.02 се проведе информационна среща относно Общата селскостопанска политика в програмен период 2014-2020.На срещата присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, както и  изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.  Каква е информацията към момента ?Очаква се подписване на останалите проекти през месец март - по мярка 6.1 и мярка 4.1.Относ...

Вижте още

Кои са приоритетни/чувствителни сектори по мярка 6.3 ? Кои са приоритетни/чувствителни сектори по мярка 6.3 ?
25.02.2016

Здравейте,секторите, на които ще се дава приоритет по мярка 6.3 ще са с малко по-съкратен брой, от тези по мярка 6.1. Личи премахването на зайци и пъдпъдъци, с които бяха свързвани най-честите злоупотреби.Можете да се запознаете в статиятаТипове култури и видове животни и продукти от тях в обхвата на чувствителнитеза подпомагане секториКУЛТУРИОПИСАНИЕЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИКартофи, бататиКлубенови зел...

Вижте още

Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата Мярка 7.6 - Проучвания и инвестиции в природно наследство на селата
02.03.2016

Здравейте,по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите прост...

Вижте още

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ? Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?
05.04.2016

Здравейте,от МЗХ се опитват да повишат развитието на малките стопанства (такива до 7999 СПО) и  се залагат мерки, чието изпълнение би помогнало на тези земеделски производители, които не притежават достатъчно животински единици или насаждения за да участват по по-голямата програма 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.Какво представлява мярка 4.1.2 и за какво се отнася ?• Мярка 4.1.2 спомага за...

Вижте още

Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти
03.10.2016

Здравейте,мярката за модернизиране на земеделски стопанства 4.1  ще отвори за прием на документи към края на месец октомври, като приемът ще продължи до 7-ми декември. Мярката е една от най-желаните от кандидатите, които се развиват във фермерския бранш в България.  Процедурата ще стартира с целия останал бюджет от 237 млн. евро.Личат няколко нови момента, които трябва да се вземат под внимание:1....

Вижте още

Мярка 6.1 млад фермер през 2018 Мярка 6.1 млад фермер през 2018
03.10.2016

Здравейте !Очаква се стартиране на мярка 6.1 Млад фермер през март 2018-та година. Премахнати са от приоритетни сектори - пъдпъдъци, зайци, сектор черупкови, тикви и т.н., поради съмнения за фиктивни стопанства, както коментират от ДФЗ.  По мярката има останал бюджет от 22 млн. евро, което ще стигне за около 900 проекта на бъдещи земеделци. Кандидатите не трябва да са развивали земеделска дейност...

Вижте още

Кои програми ще стартират през 2017 ? Кои програми ще стартират през 2017 ?
12.12.2016

Здравейте,след офанзивата по мярка 4.1, ще ви опишем кои процедури са заложени в индикативните графици на оперативните програми по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, както и някои национални. В първа част на статията ще засегнем Програма за развитие на селските райони и привлекателните за бизнеса процедури.ПРСР(Програма за развитие на селските райони):Мярка 4.2 Преработка и маркетинг на земеделски продукти:-Проце...

Вижте още

Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР
22.05.2017

   Програма за развитие на селските райони има обновен график за прием на проекти за 2017 година. Мярка 4.1.2 и мярка 6.1(млад фермер) ще стартират най-рано, като това се очаква да се случи през месец август. Веднага след,през септември  ще се отвори и мярка 4.2 (маркетинг и преработка на земеделска продукция). Най-желаната процедура за тази година - мярка 6.4 е оставена за края на годината, като...

Вижте още

Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн ! Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн !
25.07.2017

Здравейте,На страницата на МЗХ има публикуван доклад, който ще внесе промени при мярка 6.1 или по-известна като "Млад фермер". Следва 30-дневен ход на обсъждане и най-вероятно стартиране на процедурата веднага след това.   Стартът ще бъде даден в края на август, като този път кандидатите ще могат да подават проектни предложения 60 дни - в случая до края на май.  Друга важна особеност е изискването...

Вижте още

Категории