Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "иновации"

Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ? Новата мярка 4.1.2 или инвестиции в малки стопанства - какво трябва да знаем ?
05.04.2016

Здравейте,от МЗХ се опитват да повишат развитието на малките стопанства (такива до 7999 СПО) и  се залагат мерки, чието изпълнение би помогнало на тези земеделски производители, които не притежават достатъчно животински единици или насаждения за да участват по по-голямата програма 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.Какво представлява мярка 4.1.2 и за какво се отнася ?• Мярка 4.1.2 спомага за...

Вижте още

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
19.06.2017

   Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „...

Вижте още

Категории