Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "иновации"

Процедура  Eнергийна ефективност за МСП Процедура Eнергийна ефективност за МСП
07.12.2015

Здравейте,Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприя...

Вижте още

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд ! Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !
12.12.2015

Здравейте, читатели !Както писахме преди седмица, днес са публикувани насоки към програма "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е микс от две схеми - "На път" и "Безопасни условия на труд". И двете схеми бяха много атрактивни за бизнеса, сега се очаква отново голям интерес.Към новината :"Днес, 12.12.2015 г.,  на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Операт...

Вижте още

Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ? Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ?
18.12.2015

Здравейте, одобрението на насоките по схема "Добри и безопасни условия на труд" е в процес. Все още се приемат предложения за промени по тях и ако имате такива - може да ги изпратите на мейл - pbfp1@mlsp.government.bgСхемата е силно атрактивна към почти всички направления на бизнеса. Безспорно най-добри кандидати ще са предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работно...

Вижте още

През януари стартират няколко схеми за малки и средни предприятия През януари стартират няколко схеми за малки и средни предприятия
28.12.2015

Здравейте ! Въпреки празничното настроение, се очертават натоварени дни през идния месец. Стартират няколко схеми за подкрепа на малки и средни предприятия.  Програма "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" вече стартира, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016. Бюджетът по схемата е 50 млн. евро. Схема "Добри и безопасни условия на труд" ще бъде обявена в...

Вижте още

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти
13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 111 984 741,6 лева / 57 256 889,20 евро.В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/...

Вижте още

Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства Мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства
30.01.2016

Очакван старт на процедурата - октомври 2016Подходящи кандидати:- земеделски стопани, притежаващи най-малко 8000 СПО- юридически лица- признати групи производители и признати организации на производители Допустими разходи и инвестиции:- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобря...

Вижте още

Процедура - Внедряване на иновации от стартиращи предприятия - стартиране Процедура - Внедряване на иновации от стартиращи предприятия - стартиране
06.02.2016

Здравейте !Обявена е нова процедура - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.Процедурата цели предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните нап...

Вижте още

Кои са новите моменти в  критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства? Кои са новите моменти в критериите за оценка по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства?
21.03.2016

Здравейте !  Този юли се очаква прием по мярка 4.1, която е сред най-желаните процедури за финансиране на земеделски стопанства. Мярката стартира и миналата година, като подадените заявления бяха повече от наличните средства за финансиране. Най-важното за всеки един бенефициент е да събере възможно най-висок брой точки, за да успее да получи финансиране.  През приемът от 2015, финансиране получава...

Вижте още

Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ? Кои са районите за планиране и областите попадащи в тях ?
21.03.2016

Здравейте! В програмен период 2014-2020 се обръща голямо внимание на приоритизирането на районите за планиране.  В ОП "Иновации и конкурентоспособност" се залага регионализиране на индустрии по дадени райони, като развитието на някои технологии в даден район се оценява с повече точки при кандидатстване с проекти.На снимката може да разбере в кой район попадате.АКТУАЛНО:Мярка 4.1 Инвестиции в земед...

Вижте още

Процедура Добри и безопасни условия на труд - обществено обсъждане и стартиране Процедура Добри и безопасни условия на труд - обществено обсъждане и стартиране
30.03.2016

Здравейте !  Процедура "Добри и безопасни условия на труд" 2016 трябваше да е стартирала към момента, но поради много получени проектни предложения по схема "Ново работно място", приемът се забави.  Към момента Управляващия орган на ОП РЧР публикува получените предложения за корекции по предварителната наредба. Предложения и становища относно процедурата се приемат в срок до 17:30 часа на 07/04/20...

Вижте още

Категории