Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "иновации"

Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020
09.08.2015

Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.  Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предп...

Вижте още

Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ? Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ?
17.08.2015

Здравейте, читатели! Днес описваме бившата мярката за преработка на земеделска продукция - мярка 123. Oчакван старт февруари 2018Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.  Подкрепа се предо...

Вижте още

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване
12.10.2015

    Публикуван е текстът на наредбата, който трябва да се одобри идните дни. След това следва заповед за прием и стартиране на процедурата - прием на документи, оценка на проектите, одобрение и изпълнение.  ТУК може да се запознаете с основните дейности, които програмата финансира.  Програмата е на базата на бившата мярка 123, но вече имаме изменения в оценката на проектните предложения.Какво се о...

Вижте още

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ? Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ?
03.11.2015

 Здравейте ! Към момента тече обществено обсъждане на схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПК. Предложения и коментари по прикачените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bgКакво представлява схемата ? Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприят...

Вижте още

Важно ! Увеличаване на бюджета по схема Ново работно място Важно ! Увеличаване на бюджета по схема Ново работно място
06.11.2015

СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ НА ОП РЧР – ОЧАКВА СЕ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРАТАВъв връзка с големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, бихме искали да Ви уведомим, че в рамките на първия краен срок – 14 септември 2015 г., са получени 1695 проектни предложения на обща стойност 286 000 000 лв., коит...

Вижте още

Бюджетът по схема Ново работно място се увеличава на 100 000 000лв ! Бюджетът по схема Ново работно място се увеличава на 100 000 000лв !
13.11.2015

РЕШЕНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП РЧР 2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ :Уведомяваме Ви, че във връзка с предложение на Управляващия орган на ОП РЧР за увеличаване на бюджета на процедура BG05PO001-1.003 „Ново работно място 2015“, на 11 ноември 2015 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 взе решение за увеличаване на бюджета на процедурата на 100 000 000 лева. Във връз...

Вижте още

Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност
15.11.2015

   Здравейте !Ще ви запознаем с някой основни термини и съкращения, които се използват при европейските и националните проекти.При желание от ваша страна - можем да добавим и други. Използвайте контактната форма.Речник:Управляващ орган  - Национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програмаКандидати за безвъзмездна финансова помощ- Кандидати за безвъзмездна...

Вижте още

Кои програми ще стартират до края на годината ? част I Кои програми ще стартират до края на годината ? част I
24.11.2015

Здравейте,годината върви края си, някои схеми стартираха, други предстоят.Кои програми и схеми се очаква да стартират до края на 2015-та ? ПРСРВ сектора ще стартира единствено МЯРКА 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" към края на месец ноември. Зърно и винопроизводители са подали жалби в съда срещу схемата, с цел да се променят текстове и критериите за оценка на п...

Вижте още

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ? Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.Моля, обърнете внимание на следната схема:                            Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр...

Вижте още

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ? Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени м...

Вижте още

Категории