Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Мярка 6.1 - проверки и договори Мярка 6.1 - проверки и договори
26.01.2016

 От приема по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 637 проекта, които попадат в 100-процентния бюджет по подмярката, са минали контролна проверка и са подадени към областните дирекции на ДФЗ за договаряне.   Изготвени са 491 договора, 358 от които вече са подписани от бен...

Вижте още

Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти Процедура - Подобряване на производствения капацитет в МСП - одобрени проекти
13.01.2016

Сключени са 196 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първи краен срок на процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 111 984 741,6 лева / 57 256 889,20 евро.В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 от ПМС №107/10.05.2014 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/...

Вижте още

Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  и мярка 6.1 Млад фермер Информация относно мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.1 Млад фермер
28.12.2015

Здравейте! Мина доста време от подаването на проектни предложение по мярка 6.1 и по мярка 4.1 - едни от най-привлекателните за селските стопанства. Повече от 6-7 месеца няма реална активност по схемите, но вече започна подписване на договори по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства. Прави неприятно впечатлените, че има намаляване на субсидията при повечето кандидати с около 20%. Очаквайте...

Вижте още

През януари стартират няколко схеми за малки и средни предприятия През януари стартират няколко схеми за малки и средни предприятия
28.12.2015

Здравейте ! Въпреки празничното настроение, се очертават натоварени дни през идния месец. Стартират няколко схеми за подкрепа на малки и средни предприятия.  Програма "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" вече стартира, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016. Бюджетът по схемата е 50 млн. евро. Схема "Добри и безопасни условия на труд" ще бъде обявена в...

Вижте още

Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ? Схема Добри и безопасни условия на труд - какво можем да финансираме ?
18.12.2015

Здравейте, одобрението на насоките по схема "Добри и безопасни условия на труд" е в процес. Все още се приемат предложения за промени по тях и ако имате такива - може да ги изпратите на мейл - pbfp1@mlsp.government.bgСхемата е силно атрактивна към почти всички направления на бизнеса. Безспорно най-добри кандидати ще са предприятия с повече персонал, които използват организиран транспорт до работно...

Вижте още

Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд ! Публикувани са проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд !
12.12.2015

Здравейте, читатели !Както писахме преди седмица, днес са публикувани насоки към програма "Добри и безопасни условия на труд". Схемата е микс от две схеми - "На път" и "Безопасни условия на труд". И двете схеми бяха много атрактивни за бизнеса, сега се очаква отново голям интерес.Към новината :"Днес, 12.12.2015 г.,  на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Операт...

Вижте още

Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018 Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018
11.12.2015

Здравейте, читатели ! Мярка 6.4 ще бъде една от най-атрактивните схеми, които ще подпомагат бизнес от всеки тип (освен земеделие) през 2018-та година. Важно е да се отбележи, че мярката не e насочена към стартиране на бизнес(въпреки че и новосъздадени фирми могат да участват; за стартиране на бизнес в  община от селски тип, има друга мярка - 6.2).Както при всеки проект по ПРСР и по мярка 6.4 има о...

Вижте още

Процедура  Eнергийна ефективност за МСП Процедура Eнергийна ефективност за МСП
07.12.2015

Здравейте,Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприя...

Вижте още

Класирани и резервни  проектни предложения  по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП Класирани и резервни проектни предложения по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП
30.11.2015

Здравейте, публикувани са проектните предложения, които ще получат финансиране по схема за модернизация на малки и средни предприятия. По неофициални канали се говори, че към бюджета могат да се прибавят още 100 млн.лв, за да се финансират още проектни предложения, които влизат в "резервния списък". Може да се запознаете с предложенията, които ще получат финансиране в прикачения файл, към статията...

Вижте още

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ? Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени м...

Вижте още