Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн ! Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн !
25.07.2017

Здравейте,На страницата на МЗХ има публикуван доклад, който ще внесе промени при мярка 6.1 или по-известна като "Млад фермер". Следва 30-дневен ход на обсъждане и най-вероятно стартиране на процедурата веднага след това.   Стартът ще бъде даден в края на август, като този път кандидатите ще могат да подават проектни предложения 60 дни - в случая до края на май.  Друга важна особеност е изискването...

Вижте още

Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Увеличаване на бюджета по процедура ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
19.06.2017

   Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК.С увеличението ще се финансират 35 проектни предложения от категория „...

Вижте още

Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР Обновен е графика за прием на проекти по ПРСР
22.05.2017

   Програма за развитие на селските райони има обновен график за прием на проекти за 2017 година. Мярка 4.1.2 и мярка 6.1(млад фермер) ще стартират най-рано, като това се очаква да се случи през месец август. Веднага след,през септември  ще се отвори и мярка 4.2 (маркетинг и преработка на земеделска продукция). Най-желаната процедура за тази година - мярка 6.4 е оставена за края на годината, като...

Вижте още

Публикува се ранкирането по мярка 4.1 Публикува се ранкирането по мярка 4.1
15.03.2017

 Към момента е публикувано предварителното ранкиране на проекти по мярка 4.1 от последния прием. Разглеждат се проекти, които са защитили минимум 53 точки. Очакваме броят на точките, които са нужни за одобрение на проектите да падне под 50 точки, но предстои да видим. ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инв...

Вижте още

Кои програми ще стартират през 2017 ? Кои програми ще стартират през 2017 ?
12.12.2016

Здравейте,след офанзивата по мярка 4.1, ще ви опишем кои процедури са заложени в индикативните графици на оперативните програми по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР, както и някои национални. В първа част на статията ще засегнем Програма за развитие на селските райони и привлекателните за бизнеса процедури.ПРСР(Програма за развитие на селските райони):Мярка 4.2 Преработка и маркетинг на земеделски продукти:-Проце...

Вижте още

Мярка 6.1 млад фермер през 2018 Мярка 6.1 млад фермер през 2018
03.10.2016

Здравейте !Очаква се стартиране на мярка 6.1 Млад фермер през март 2018-та година. Премахнати са от приоритетни сектори - пъдпъдъци, зайци, сектор черупкови, тикви и т.н., поради съмнения за фиктивни стопанства, както коментират от ДФЗ.  По мярката има останал бюджет от 22 млн. евро, което ще стигне за около 900 проекта на бъдещи земеделци. Кандидатите не трябва да са развивали земеделска дейност...

Вижте още

Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти Мярка 4.1 стартира на 26-ти октомври с нови моменти
03.10.2016

Здравейте,мярката за модернизиране на земеделски стопанства 4.1  ще отвори за прием на документи към края на месец октомври, като приемът ще продължи до 7-ми декември. Мярката е една от най-желаните от кандидатите, които се развиват във фермерския бранш в България.  Процедурата ще стартира с целия останал бюджет от 237 млн. евро.Личат няколко нови момента, които трябва да се вземат под внимание:1....

Вижте още

Одобрение по мярка 6.3 с 23,72 точки. Одобрение по мярка 6.3 с 23,72 точки.
26.09.2016

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 год. съгласно Заповед № РД 09-434 от 20 юни 2016 г. на министъра на земеделието и храните. От всички приети и оценени по критериите за подбор 3 753 прое...

Вижте още

До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР До 25 000 евро за предприемачи по ОП РЧР
19.08.2016

Здравейте !В края на годината ще стартира процедура, чрез която предприемачи могат да получат до 25 000 евро нисколихвен или дори безлихвен кредит. Микрокредит е финансиране в размер от 5,000 до 48,895 лева, или равностойността им в евро, предоставено при спазване на ограниченията, изложени в настоящия Документ, под формата на: Инвестиционно финансиране, с възможност за две години гратисен период...

Вижте още

Модернизирането на фермерски стопанства започва през октомври Модернизирането на фермерски стопанства започва през октомври
26.07.2016

Здравейте ! Министър Танева потвърди, че отварянето на мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства ще се състои след края на лятото, а именно през месец октомври, с бюджет от 237 млн. евро. Максималният размер на субсидията става 1 млн. евро, а максималното финансиране - 60% . Поливните системи ще бъдат включени като допустими инвестиции, а извършването на строителство ще носи повече точки при...

Вижте още