Телефон за безплатна консултация 0876059006

Новини

Кои са необлагодетелстваните райони в България ? Кои са необлагодетелстваните райони в България ?
26.10.2015

Здравейте, читатели !В очакване на едни от най-интересните мерки за селските общини, ви представяме списък с необлагодетелстваните райони. Ако вашето населено място попада някъде в този списък и проектното ви предложение ще се осъществява на територията му,  то проектът ви по мярка 6.2 или мярка 6.4 ще се разглежда с приоритет при оценяването.Какво е необлагодетелстван район ? - райони със средна...

Вижте още

Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ? Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ?
20.10.2015

  „Енергийна и ресурсна ефективност"― ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори   и насърчаване на ефективното използване на ресурсите. Това е основното, към което е насочена приоритетна ос 3. Кой може да участва по схемата ? В новата програма има съществена промяна кои могат да кандидатстват за финансиране. Компании от секторите търгови...

Вижте още

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване
12.10.2015

    Публикуван е текстът на наредбата, който трябва да се одобри идните дни. След това следва заповед за прием и стартиране на процедурата - прием на документи, оценка на проектите, одобрение и изпълнение.  ТУК може да се запознаете с основните дейности, които програмата финансира.  Програмата е на базата на бившата мярка 123, но вече имаме изменения в оценката на проектните предложения.Какво се о...

Вижте още

Проектите по мярка 4.1 и мярка 121 са оценени ! Проектите по мярка 4.1 и мярка 121 са оценени !
29.09.2015

Днес 29.09 в София се проведе форум по надслов "Предизвикателства за развитие на  сектор земеделие през новия програмен период". Участваха: Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните; Румен Порожанов, изпълнителен директор, ДФ „Земеделие“; Самуил Шидеров, изпълнителен дирeктор, Национален гаранционен фонд, както и много други заинтересовани лица - експерти, представители на асоциаци...

Вижте още

Стартиране на собствен бизнес в градска среда ? Кога и как ? Стартиране на собствен бизнес в градска среда ? Кога и как ?
20.09.2015

Здравейте, читатели !Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за съ...

Вижте още

Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ? Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ?
20.09.2015

Здравейте, читатели !Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за съ...

Вижте още

Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки ! Границата за одобрение на проект по мярка 6.1-Млад фермер е 29.27 точки !
10.09.2015

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № РД 09-434 от 15.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.    От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 63...

Вижте още

Субсидирано наемане на служители? - Вижте как ! Субсидирано наемане на служители? - Вижте как !
09.09.2015

Поради големия интерес към схемата "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015", Управляващия орган залага още 2 крайни срока за набиране на проектни предложения- съответно - 19.11.2015 и 05.02.2016 г. Получаваме голям брой запитвания относно наемането на служители, но имайте предвид, че финансовото състояние на фирмата за 2013г и 2014г е определящо за успешен проект. Съответно нова фирма също може да участва, при п...

Вижте още

Старт на мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства от ПРСР 2007-2013 през септември! Старт на мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства от ПРСР 2007-2013 през септември!
28.08.2015

Здравейте, читатели !Днес бе публикувана заповед за прием по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007-2013, по реда на Наредба 8 от 3-ти април 2008.Това означава, че приемът през месец септември ще бъде по старите правила, а не по наредбата за мярка 4.1. Сложено е ограничение относно кандидатстването - ще бъде възможно да се кандидатства САМО за инвестиции за закупуване на...

Вижте още

Планира се отваряне на мерките за общинско развитие през първата половина на 2016 ! Планира се отваряне на мерките за общинско развитие през първата половина на 2016 !
25.08.2015

През първата половина на следващата година планираме да отворим прием по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при официалното откриване на канализационна система и модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Пирне, Община Айтос. Тя бе категорична, че процентът на изпълнение на...

Вижте още