Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "спо"

Как се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ? (промяна) Как се печели проект по мярка 6.1 Млад фермер ? (промяна)
03.06.2015

Здравейте, читатели ! В настоящата статия ще обясним как да успеем сами да оценим проекта си и да преценим шансът за одобрение. След последната публикация, която направихме по мярка Млад фермер(6.1) имаше изменения по наредбата и по точкуването (оценката) на проектите.Тези изменения са публикувани и обнародвани в Държавен вестник.Какво е ясно към момента:-Мярката ще стартира в края на месец ЮНИ-Кр...

Вижте още

Резюме на програмите през месец ЮНИ.  По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1 Резюме на програмите през месец ЮНИ. По какво мога да кандидатствам? ЧАСТ 1
26.06.2015

Здравейте, приятели ! Средата на годината дойде, някои програми приключиха, други са стартирали в момента, трети очакват финални "настройки" за да отворят прием. Ще покажем какво ще стартира до края на годината по няколко оперативни програми - Конкурентоспособност, Човешки Ресурси, ПРСР както и някой други национални програми. Статията ще бъде публикува в две части : ЧАСТ 1 се отнася към ПРСР и ОП...

Вижте още

Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер Новини от месец юли- мярка 6.1 - млад фермер
29.07.2015

Мярка 6.1(млад фермер) - На 24 юли 2015 г. изтече срокът за подаване на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.В рамките на обявения прием по подмярката бяха подадени 2621 бр. заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия над 65,5 милиона евро. Най-много млади стопани са под...

Вижте още

Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ? Какво се случва с проектите по мярка 4.1 / инвестиции в земеделски стопанства ?
29.07.2015

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен с...

Вижте още

Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020 Оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020
09.08.2015

Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.  Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предп...

Вижте още

Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ? Предстоящата мярка 4.2 /123/ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - какво трябва да знаем ?
17.08.2015

Здравейте, читатели! Днес описваме бившата мярката за преработка на земеделска продукция - мярка 123. Oчакван старт февруари 2018Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.  Подкрепа се предо...

Вижте още

Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ? Новата мярка 6.2 - Стартиране на неземеделски бизнес в селски район ?
20.09.2015

Здравейте, читатели !Схемите за самостоятелен бизнес са едни от най-желаните и през този програмен период. През 2015-та няма да успеем да видим в действие такава схема, но е време да предвидим какво ще финансира програмата и да се подготвим за успешно кандидатстване през 2016-та. Съществува разграничение, когато се кандидатства за стартиране на бизнес в селски общини и когато се кандидатства за съ...

Вижте още

Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване Мякра 4.2 - приоритети и насоки за кандидатстване
12.10.2015

    Публикуван е текстът на наредбата, който трябва да се одобри идните дни. След това следва заповед за прием и стартиране на процедурата - прием на документи, оценка на проектите, одобрение и изпълнение.  ТУК може да се запознаете с основните дейности, които програмата финансира.  Програмата е на базата на бившата мярка 123, но вече имаме изменения в оценката на проектните предложения.Какво се о...

Вижте още

Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ? Схема Енергийна и ресурсна ефективност - какво да очакваме ?
20.10.2015

  „Енергийна и ресурсна ефективност"― ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори   и насърчаване на ефективното използване на ресурсите. Това е основното, към което е насочена приоритетна ос 3. Кой може да участва по схемата ? В новата програма има съществена промяна кои могат да кандидатстват за финансиране. Компании от секторите търгови...

Вижте още

Колко пари е спечелила България от членството си в ЕС ? Колко пари е спечелила България от членството си в ЕС ?
31.10.2015

    Според  справка на Министерство на финансите, страната ни е спечелила 14,7 млрд. лева за осем години членство. Това е разликата между внесените суми(всноски за членство) и получените пари по европейските програми.Можете да разгледате графиката : Използван източник - money.bgКак да наемем служители безплатно ? Как да санираме фирмени пространства и да изградим стая за почивка ?Схема Енергийна и...

Вижте още

Категории