Телефон за безплатна консултация 0876059006

Търсене за "спо"

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ? Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ - какво трябва да знаем ?
03.11.2015

 Здравейте ! Към момента тече обществено обсъждане на схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПК. Предложения и коментари по прикачените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 16.11.2015г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bgКакво представлява схемата ? Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприят...

Вижте още

Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност Речник на използваните термини и съкращения в проектната дейност
15.11.2015

   Здравейте !Ще ви запознаем с някой основни термини и съкращения, които се използват при европейските и националните проекти.При желание от ваша страна - можем да добавим и други. Използвайте контактната форма.Речник:Управляващ орган  - Национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програмаКандидати за безвъзмездна финансова помощ- Кандидати за безвъзмездна...

Вижте още

Мярка 6.1/млад фермер - какво се случва ? Мярка 6.1/млад фермер - какво се случва ?
16.11.2015

    Здравейте !Мярка 6.1 се забави, с оглед на скоростния прием по бившата мярка 121 (4.1). Към момента се получават десетдневки, с цел поискване на допълнителни документи и изчистване на неясноти. Все още няма официално изявление или становище за това, кога се очаква потенциалните бенефициенти да подпишат договори за финансиране.По непотвърдена информация, от няколко областни дирекции е спряган и...

Вижте още

Какво се случва с мярка 4.1 Инвестиции в земеделското стопанство - оценка на проекти ? Какво се случва с мярка 4.1 Инвестиции в земеделското стопанство - оценка на проекти ?
17.11.2015

МЯРКА 4.1 2016Здравейте, оценяване на проектите по мярка 4.1(бившата 121 модернизация на земеделските стопанства) също не се движи в срокове определени от наредбата, но подадените проекти бяха доста над заделения бюджет по мярката. Трябва да се отчете и приемът по мярка 6.1 Млад фермер, както и извънредният прием по мярка 121.Какво се знае към момента ? Засилена е оценката на проекти, които попада...

Вижте още

Кои програми ще стартират до края на годината ? част I Кои програми ще стартират до края на годината ? част I
24.11.2015

Здравейте,годината върви края си, някои схеми стартираха, други предстоят.Кои програми и схеми се очаква да стартират до края на 2015-та ? ПРСРВ сектора ще стартира единствено МЯРКА 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" към края на месец ноември. Зърно и винопроизводители са подали жалби в съда срещу схемата, с цел да се променят текстове и критериите за оценка на п...

Вижте още

Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ? Как да определим големината на предприятие ? Микро, малко, средно или голямо ?
25.11.2015

Здравейте! С оглед стартирането на схеми от ОП Иновации и конкурентоспособност се налага да поясним как може най-лесно да определите вида на предприятието, което представлявате или притежавате.Моля, обърнете внимание на следната схема:                            Това е вариант, по който можете да се ориентирате най-лесно.Дефиницията по закон е :Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр...

Вижте още

Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР Схема Добри и безопасни условия на труд по ОП РЧР
25.11.2015

Здравейте!  Очаква се в следващите дни да бъдат публикувани за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очакваният бюджет на процедурата е 80 млн. лева, като безвъзмездната помощ за микро, малки и средни предприятия ще бъде 100%, а за големи предприятия – 80%. Размерът на финансиране на ед...

Вижте още

Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ? Иновации за стартиращи предприятия - как, какво, кога ?
30.11.2015

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени м...

Вижте още

Процедура  Eнергийна ефективност за МСП Процедура Eнергийна ефективност за МСП
07.12.2015

Здравейте,Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприя...

Вижте още

Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018 Мярка 6.4 или как да развием бизнес в малка община ? 2018
11.12.2015

Здравейте, читатели ! Мярка 6.4 ще бъде една от най-атрактивните схеми, които ще подпомагат бизнес от всеки тип (освен земеделие) през 2018-та година. Важно е да се отбележи, че мярката не e насочена към стартиране на бизнес(въпреки че и новосъздадени фирми могат да участват; за стартиране на бизнес в  община от селски тип, има друга мярка - 6.2).Както при всеки проект по ПРСР и по мярка 6.4 има о...

Вижте още

Категории