Телефон за безплатна консултация 0876059006

Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност"
Публикувано на 26.02.2015

Оперативна програма
Оперативна програма "Иновации и конкуретоспособност" е основа за бизнеса в национален план. Заложени в нея са три основни типа растеж според "Европа 2020":
- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична икономика, с по ефективно използване на ресурси;
- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи нива на заетост;
http://www.opcompetitiveness.bg

Свързани публикации:

  • Споделете статията във